پروفایل

درباره بيمه ملت

شركت بيمه ملت بزرگترين بيمه خصوصي در صـنعت بيمه ايران در آذرماه سال 1382 به شماره ثبت 211230 با سرمايه اي معادل  200 میلیارد ريال با مجوز شماره 23863  مورخ  4/9/1382 بيمه مرکزي ايران بر اساس قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري، تاسيس گرديد و در مجمع عمومي مورخ 24/4/83  افزايش سرمايه اين شرکت به 1200 میلیارد ريال مورد تصويب قرار گرفت.


موضوع فعاليت  بيمه ملت عبارتست از:
-انجام عمليات بيمه اي مستقيم در انواع رشته هاي بيمه زندگي و غير زندگي بر اساس پروانه هاي فعاليت صادره از سوي بيمه مرکزي ايران
-تحصيل پوشش بيمه هاي اتکايي در رابطه با بيمه نامه هاي صادره
-سرمايه گذاري از محل سرمايه و ذخاير اندوخته هاي فني و قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه
اهداف كلان شركت بيمه ملت:
-ارائه پوششهاي جديد بيمه اي و متناسب با نياز فعاليت هاي اقتصادي کشور به منظور کاهش ريسک و آسايش خاطرمشتريان.
-كمك و مساعدت به بيمه مرکزي ودولت در راستاي ايجاد يک محيط رقابتي سالم ، ترويج فرهنگ بيمه، توسعه فعاليت بخش خصوصي، افزايش اشتغال، افزايش رفاه اجتماعي، ايجاد بسترها و زير ساختهاي لازم براي نخبگان ونوآوران و ارائه خدمات جديد
-گسترش بازار بيمه و کسب سهم بازار مناسب و ايجاد ارزش افزوده اقتصادي و كسب منافع براي سرمايه گذاران و چشم انداز هاي آتي رو به رشد سرمايه گذاري و توسعه كسب و كار در بازار بيمه کشور.
-مشاوره فني در زمينه تحليل ريسک ، پيشگيري و ايمني و کاهش آسيب پذيري سيستم ها و مشتريان
استراتژي هاي اصلي شرکت:
-ارائه محصولات جديد بيمه اي ( در قالب Package  ) در کنار ساير محصولات سنتي بيمه اي.
-جذب و آموزش نيروي انساني متخصص با کمک سازمان هاي بين المللي و تخصصي در زمينه رشته هاي بيمه اي.
-بهره گيري از تكنولوژي اطلاعات ( IT )و تجارت الكترونيك و راه اندازي بيمه الکترونيکي            e-insurance
-استفاده از همکاران و شرکاي خارجي.
-جذب و گسترش نمايندگيهاي بيمه در سراسر کشور.
-سرمايه گذاري در صنايع پربازده و بلندمدت به منظور صيانت از منافع سهامداران و مشتريان.


موسسين و سهامداران بيمه ملت:
بيمه ملت با همکاري شرکت هاي بزرگ سرمايه گذاري کشور به منظور ارائه خدمات متنوع و تخصصي در فعاليت اقتصادي و آرامش خاطر براي ملت ايران شکل گرفته است. سهامداران عمده شرکت عبارتند از :
1- سازمان بازنشستگي کشوري
2- شرکت گروه خودروسازي سايپا
3- سازمان تامين اجتماعي
4- شرکت سرمايه گذاري تدبير
5- گروه بهمن


آدرس بيمه ملت:
نشاني دفتر مركزي تهران: ميدان فاطمي، خيابان چهلستون، پلاك 4
تلفن: 88971786 ، 88956496
فاكس: 88971787
نشاني دفتر اروپا : 72, HILLVIEW COURT, WORKING, SURREY GU22 7QW, ENGLAND
تلفن: 8826794 1483 44+
فاكس: 8826798 1483 44+ 

 

 

خدمات بیمه ای بیمه ملت

 


 

  


 

 |