نویسنده: melat2387 ارسال نامه

وب سایت: http://melat2387.7gardoon.com

انواع بيمه نامه

كارت اعتباري بيمه ملت

كارت اعتباري بيمه ملت چيست چگونه استفاده ميشود چگونه با ان ميتوانيم اقساط خود را پرداخت نماييم

بيمه مهندسي

بيمه تمام خطر پيمانكاران -بيمه تمام خطر نصب-بيمه تجهيزات الكترونيك

بيمه مسئوليت بيمه ملت

- دستور العمل اجرایی صدور بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب ساختمان - انواع بیمه نامه های مسئولیت و طرح های مخصوص

بيمه عمر وسرمايه گذاري بيمه ملت

ایا میدانید بیمه عمر وسرمایه گذاری بیمه ملت به عنوان پشتوانه مالی در دوران بازنشستگی وتامین درامدهای خانواده (ازقبیل:هزینه های تحصیل فرزندان,هزینه های ازدواج,تهیه مسکن ,درمان و...)باشماست ؟ ایا میدانید به بیمه گذار سود حاصل از سرمایه گذاری حداقل 15در |