نویسنده: melat2387

وب سایت: http://melat2387.7gardoon.com

* سه‌ نوع‌ : (1) شرايط عمومي‌; (2) شرايط خصوصي‌; و (3)شرايط ويژه‌شرايط عمومي‌، شرايطي‌ است‌ كه‌ براي‌ تمام‌بيمه‌گذاران‌ يك‌ رشته‌يكسان‌ است‌ و در پشت‌ بيمه‌ نامه‌چاپ‌ مي‌شود (مانندشرايط عمومي‌ بيمه‌ آتش‌سوزي‌،شرايط عمومي‌ بيمه‌ بدنه‌اتوموبيل‌ و...); شرايط خصوصي‌، مخصوص‌ يك‌ ‌، بيمه‌گذارمعين‌ است‌ ومشخصات‌ بيمه‌گذار،موضوع‌ بيمه‌، حق‌ بيمه‌،خطرهاي‌بيمه‌شده‌،مدت‌ قرارداد (شروع‌ و خاتمه‌) و ميزان‌تعهدبيمه‌گر در آن‌ قيد مي‌شود; شرايط ويژه‌ نيز،مخصوص‌موارد خاصي‌ است‌ كه‌ بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذارتوافق‌ مي‌شود(مانند بيمه‌ بودن‌ يكي‌ از خطرهاي‌ استثناشده‌).

تاريخ ارسال: 1390/7/24

تعداد بازدید: 780

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |